Våra samarbetspartners

Bjerking

Bjerking AB är Sveriges äldsta personalägda konsultföretag, med över 360 ingenjörer, projektledare, landskapsarkitekter och andra experter. 

Läs mer

Småstaden Synergi

Småstaden Synergi AB har över 40 års erfarenhet av samhällsplanering med fokus på stadsplanering och bostäder. Exempel på projekt utförda av Småstaden Synergi är Järla Sjö, Trädgårdsbäcken, Mästersmeden, Town Library and Arts Centre, Skutsviken etc.

Läs mer

Jiben

Jiben AB har över 30 års erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen som entreprenörer. Jiben arbetar med samtliga entreprenadsformer, nyproduktion som ROT-projekt.

Läs mer

Lilliehorn Konsult

Lilliehorn konsulter har över 30 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen inom områdena teknik, miljö och fastighetsförvaltning.

Läs mer

Samvård

Samvård Nord AB arbetar med senior- och trygghetsboende, förskolor och vårdlokaler. Samvård tar fastighetsägaransvar med fokus på såväl kund som fastighet. 

Läs mer