Registrering / Ansökning

I formuläret nedan kan du skicka in en ansökan för bostad samt ansöka om SAM - medlemskap.

Registreringsformulär

Skapa ny användare

Vilkor - ansökan om bostad

Genom att jag och eventuell medsökande kryssar för Jag/vi samtycker i ovanstående anmälan och skickar den via internet, ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Sambostäder har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om husobjekt. Jag/Vi lämnar också mitt/vårt samtycke till att Sambostäder lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig/oss lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag är medveten om att Sambostäder förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.