Om Sambostäder

​​​​​Sambostäder utvecklar, äger och förvaltar bostäder i svenska tillväxtorter. Vi tror på att alla människor skall ges möjlighet till att leva i goda bostäder till rimliga kostnader med värdiga levnadsförhållanden i en stimulerande och trygg miljö. Vi anser att bostäder ska vara innovativa, spännande, lockande och framför allt bidra till ett dynamiskt samhälle med mångfald, integration och jämlikhet.

Relaterade dokument

Våra värderingar

Mer info kommer snart