Vilka är vi

På Sambostäder arbetar vi för att du som kund alltid ska få bra service och få svar på dina frågor. De du kommer i kontakt med först är våra kundansvariga som bland annat svarar på frågor kring våra bostäder. Vårt förvaltningsteam består av ekonomer, husvärdar, fastighetsskötare och reparatörer. Vi har även en ledningsgrupp som driver och hanterar mer övergripande frågor.

Koppling till Sambuild Group

Sambostäder är ett helägt dotterbolag till Sambuild Group AB, vilket innebär att Sambuilds växel och kundservice servar även våra kunder. Därför får du ibland frågan vilket bolag du är kund i när du ringer. När vi vet det kan vi snabbare hjälpa dig med ditt ärende.