Hållbarhet

Så här arbetar Sambostäder med hållbarhet, en ständigt aktuell och angelägen fråga.

Aktivt miljöengagemang

De nationella miljömålen och miljökraven ger inriktningen för Sambostäder:s miljöarbete. Vi arbetar fortlöpande med att bryta ner de nationella och kommunala miljömålen till åtaganden på företagsnivå. Vi engagerar oss i såväl yttre miljöfrågor som i inomhusmiljöfrågor.

Genom ett långsiktigt arbete med inomhusmiljön eftersträvar vi att skapa hälsosammare bostäder. Forskningsstudier visar att astma och allergi kontinuerligt ökar, främst hos våra unga och barn. För att inte bidra till den utvecklingen prioriterar Sambostäder beprövade byggmetoder och byggnadsmaterial liksom kunniga, starkt engagerade medarbetare.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vårt miljöarbete?
Kontakta kontakt@sambostader.se

Länkar