God bebyggd miljö

God bebyggd miljö är ett av Sveriges 16 nationella miljömål.
Målet är att människor ska må bra i byggnaderna!

Sambostäder vill nå upp till det nationella miljömålet. Vår ambition är att tillhandahålla sunda bostäder och lokaler med hög energieffektivitet och god inomhusmiljö. Det uppnår vi genom miljöstyrning av våra nybyggnadsprocesser.

Miljö- och fuktspecialister vakar över varje projekt

I de flesta av våra projekt finns miljö- och fuktspecialister från Bjerking AB och Samkonsult AB inkopplade. Dessa övervakar att miljö- och fuktaspekterna hanteras och integreras i projektets alla faser och gör kontroller under produktionen samt lägger standarden för dessa aspekter för förvaltning. Genom hela projektet fungerar specialisterna som samordnare av miljö- och fuktfrågorna, exempelvis:

  • Föroreningar i mark och byggnad
  • Fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaF
  • Torktider
  • Fuktmätningar
  • Kontroll av lufttäthet
  • Transporter
  • Byggmaterial
  • Inomhusmiljö
  • Avfall

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om de 16 nationella miljömålen

Natuvårdsverkets webbplats